លុបកាសែត Washi

  • Clear Foil Overlay Washi Tapes For Planning And Scrapbooking

    សម្អាតក្រដាសបិទបាំង Washi Tapes សម្រាប់ធ្វើផែនការ និងការកក់ទុក

    កាសែត Washi ត្រួតលើគ្នាច្បាស់លាស់មានផ្ទៃថ្លាដែលធ្វើឱ្យពួកវាស័ក្តិសមសម្រាប់ទស្សនាវដ្តី ឬអ្នករៀបចំផែនការ។កាសែតច្បាស់របស់យើងមិនដូចកាសែតបិទជិតដែលដាក់ចេញនៅលើទិនានុប្បវត្តិ/អ្នករៀបចំផែនការ ដោយគ្មានសំលេងរំខាន។ បង្កើតការបោះពុម្ព ក្រដាស បោះពុម្ព និងក្រដាសនៅទីនេះ។ដើម្បី​ឱ្យ​មាន​ប្រសិទ្ធិ​ភាព​ផ្ទៃ​ផ្សេង​គ្នា​ដូច​ជា​រលោង​ឬ​ម៉ាត់​ដូច​ជា​អ្នក​ស្នើ​សុំ​។