កាសែត UV Oil Washi

  • UV oil washi tape\High Quality Waterproof Paper Washi Tape UV Oil Tape DIY

    កាសែត UV oil Washi tape\ក្រដាស់មិនជ្រាបទឹកគុណភាពខ្ពស់ កាសែតWashi Tape UV Oil Tape DIY

    កាសែត UV oil Washi Tape ផ្តល់នូវភាពធន់នឹងកាំរស្មី UV ដ៏ល្អ និងស្ថេរភាពដែលអនុញ្ញាតឱ្យវាទុកនៅនឹងកន្លែងតាមតម្រូវការដើម្បីបង្ហាញការបន្លិចបែបផែនរលោង។ ជាធម្មតាជាមួយនឹងការបញ្ចេញក្រដាសត្រឡប់ទៅធ្វើការកាន់តែប្រសើរឡើង។ វាអាចដកចេញបាន និងអាចប្រើឡើងវិញបានដោយមិនបន្សល់ទុកអ្វីឡើយ។ សមស្របសម្រាប់ការតុបតែងសិប្បកម្មនិងការតុបតែង។