ស្គ្រីបបឋមកថា

  • Custom Holographic Planner Header Sticker To Do List Tab Reminder Tabs

    ស្ទីគ័រ​បឋមកថា Holographic Planner ផ្ទាល់ខ្លួន To Do List Tab Reminder Tab

    យើងផ្តល់ជូននូវប្រភេទស្ទីគ័រផ្សេងៗគ្នា ដែលជាស្ទីគ័រ Washi ស្ទីគ័រវីនីល ស្ទីគ័រដែលអាចសរសេរបាន ស្ទីគ័រ PET ជាដើម។ ដើម្បីជ្រើសរើសបច្ចេកទេសផ្សេងៗដើម្បីបន្ថែមលើលំនាំនៃការរចនាដូចជា foiling ផ្សេងគ្នា ការលាបលើ holo ការបោះពុម្ពទឹកថ្នាំពណ៌ស និងច្រើនទៀត។ទំហំ, រូបរាង, ពណ៌, បញ្ចប់, កញ្ចប់ទាំងពីរអាចត្រូវបានប្ដូរតាមបំណងដោយអ្នក។ដើម្បីទទួលបានស្ទីគ័រមួយដែលអ្នកត្រូវការឥឡូវនេះ!